Service & Underhåll

VÅRDA DIN INVESTERING - TECKNA FU-AVTAL MED S.I.T

Förebyggande underhåll på maskiner i er produktion är en förutsättning för att säkra tillverkningen med hög kvalitet och samtidigt förhindra kostsamma stillestånd.

Regelbundna servicebesök

Dagens investeringar av maskiner med den senaste tekniken ställer höga krav  på såväl maskintillverkare som användare. Kraven ökar hela tiden från era kunder att ni levererar produkter av god kvalitet och med korta leveranstider. En hög finish och ett förväntat resultat är nyckeln till nöjda kunder och en lönsam verksamhet. Detta är direkt kopplat till en god omvårdnad av maskinparken i ert företag.

Att teckna ett FU-avtal med regelbundna servicebesök är en självklarhet  för att bibehålla måttnoggrannhet och tekniskt prestanda på maskinerna. Vid utförandet av en service gällande FU-avtal ingår alltid ett protokoll som visar aktuell status på maskinen, och vad som ev. behöver åtgärdas.  All historik på åtgärder och servicebesök dokumenteras och sparas både i maskinens dator och i vårt affärssystem.