Hallen fylls med utställare

SCM, Costa och Cefla är tre starka, ledande varumärken som har maskiner i drift under mässdagarna. Förutom dessa tre finns ytterligare ett 20-tal utställare/varumärken representerade.