Våra leverantörer

SCM GROUP

SCM

Världsledande tillverkare av maskiner för träindustrin.
CNC-styrda arbetcenter, riktlist-hyvlar och fönsterlinjer.
 


SCM

Världsledande tillverkare av snickerimaskiner sedan 1952.
Rikt- och planhyvlar, bords-fräsar, justerrsågar,bredband-putsar, kantlistmaskiner och formatsågar

Morbidelli

Specialist på CNC-styrda arbets-center för alla typer av snickeri-fabriker.
 

 


Routech


Tillverkare av kundanpassade CNC-styrda fleropmaskiner för träbearbetning av dörrar mm


 

Gabbiani

Producerar alla typer av uppdelningssågar för trä, plast och aluminium.

 

Stefani kantlistmaskiner

Erbjuder ett brett sortiment av kantlistmaskiner för de flesta behoven.

 


SCM Group träbearbetningsmaskiner

En av världens största tillverkare av träbearbetningsmaskiner. har sina fabriker i regionen i och utanför Rimini.

 

 

CEFLA GROUP

Cefla finishing
Levererar kompletta lösningar med sprutautomater & torkar.

Sorbini
 

Tillverkare av
lackapliceringsmaskiner.


Falcioni

 


Tillverkare av sprutautomater.


DelleVedove

 Tillverkare av kantputsmaskiner.


Düspohl

 

Tillverkare av
ommantlingsmaskiner

     

ÖVRIGA TILLVERKARE

Bielewood.jpg

Automatiseringsspecialist som projekterar och levererar för varje enskilt behov.


Costa


Producerar bredbandputsar för trä och metallbearbetning.

Stromab


Erbjuder ett brett program av kapsågar och olika typer av pressar.

Centauro
Erbjuder ett brett program av bandsågar samt beslagsfräs- maskiner för fönster och dörrar.

Alphacam


Erbjuder mjukvarulösningar för dataöverföring till CNC-styrda arbetscenter.

Weima

Tillverkare av kvarnar och hydrauliska brikett-pressar

Dubus


Erbjuder kundanpassade lösningar och linjer för beslagsfräsning av dörrar och fönster i trä eller aluminium.

Al-KoTillverkare av mobila och stationära spånfilter i sk. renluftsutförande.

Unifog

 

Projekterar och levererar nyckel-färdiga lösningar för luft-
befuktning.

Omal

 

Tillverkare av snabba CNC-styrda borr- och tappislagningsmaskiner.

saomad_150x37.pngFönsterceller för små och medelstora fönstertillverkare


      
       


 
Automatiseringsspecialist som projekterar och levererar för varje enskilt behov.

Svensk Innovativ Träteknik | Besöksadress: Tegelvägen  4, 560 31 Tenhult| Box 53, 560 27 | Tel. 036-353750 | Fax: 036-18 46 30 | info@s-i-t.se